• Nöjda kunder sedan 2005
  • Delbetala hos Svea
  • Alltid marknadens bästa priser

GDPR

Dataskyddsförorningen (DSF/GDPR)

På Pentland AB värnar vi om våra kunders personliga integritet. För att ge dig en bättre förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet det nya EU-direktivet (GDPR).
Alla program vi använder är skyddade med lösenord som endast vi har tillgång till.
Detsamma gäller vår server, där vi lagrar en del nödvändigt bokföringsunderlag i 7 år.
Vi har rutiner som följer bokföringslagen angående hur vi lagrar uppgifter och hur länge de lagras.
Ingenting ska lagras längre än nödvändigt.
Nedan följer information om vilka uppgifter vi sparar, till vilket ändamål och rättslig grund.

Personuppgiftsansvarig:
Pentland AB

Ekebyvägen 611
253 42  Vallåkra
Lager/butik
Järnvägsgatan 24
267 74  Billesholm
Org.nr. 556822-4249
Erhard 0700-273650, erhard@pentland.se
Jeanette 0707-366441, jeanette@pentland.se
Ändamål:
– Kundregister
– Leverantörsregister
– Fakturering
– Leverans
– Kundtjänst
Rättslig grund:
– Avtal
– Rättslig förpliktelse
Kategorier av personuppgifter:
– Namn, personnummer, organisationsnummer
– Adressuppgifter
– Kontaktuppgifter

– Bankuppgifter (Vid reklamation/retur)

Mottagare och kategorier av personuppgifter:
– Pentland AB (Kundregister, Leverantörsregister)
– Ekonomisystem (Kundregister, Leverantörsregister)
– Redovisningsbyrå (Kundregister, Leverantörsregister)
– Transportörer (Endast Adressuppgifter och kontaktuppgifter nödvändiga för leverans
och avisering)
– Betaltjänsteleverantörer (Namn, mailadress eller mobilnummer)

Lagringstid:
7 år
– Personuppgiftsägaren har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av
personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet.
– Pentland AB har rätt att spara personuppgifter som krävs för att Pentland AB skall kunna
uppfylla avtal och rättsliga förpliktelser.
– Personuppgiftsägaren har rätt att återkalla samtycke för de personuppgifter som samtycke
har lämnats för.
– Pentland AB kommer inte att använda personuppgifterna till något annat syfte än det som
uppgifterna samlades in för.