• Nöjda kunder sedan 2005
  • Delbetala hos Svea
  • Alltid marknadens bästa priser

Skötsel & rengöring spabad

Du behöver regelbundet rengöra ditt spabad och sköta det året runt. Mycket skötsel av spabad handlar om att använda kemikalier och rengöra både filter och cirkulationspumpen, men det finns en del andra faktorer att också tänka på.

I följande guide förklarar vi hur du sköter och rengör ditt spabad enligt konstens alla regler. Du hittar ännu mer tips och instruktioner i vår sektion med Frågor och svar!

Rutinunderhåll och rengöring av spabad

För att optimera livslängden på ditt spabad och försäkra dig om att du kan njuta av din nya investering under många år framöver måste du underhålla badet omsorgsfullt. Initialt kan det kännas överväldigande att hålla koll på allt. Därför är det bra om man sätter sig in i vattenkvalitet, spakemi och spabadets cirkulationssystem så snabbt man kan.

Och oroa dig inte – snart kommer du inse att det inte är särskilt komplicerat att rengöra spabad, framför allt inte om man håller sig till en bra rutin. Nedan har vi satt ihop ett exempel på hur en bra rutin för rengöring och skötsel av spabad kan se ut över ett helt år.

Varje vecka

Följande åtgärder ska du genomföra minst en gång i veckan men gärna mer om du använder badet ofta.

Testa vattnets pH-värde samt mängden klor, brom eller aktivt syre (beroende på vilken kemikalie du använder). pH-värdet i ett spabad ska vara mellan 7,2 och 7,5 för att kemikalierna ska fungera optimalt. Ett för lågt pH-värde kan orsaka frätskador på de rostfria metalldelarna i badet.

Kontrollera vattennivån och justera den efter behov så att cirkulationspumpen kan arbeta som den ska.

Varannan vecka

Varannan vecka behöver du genomföra en något grundligare rengöring av spafiltret och cirkulationssystemet i samband med att du testar vattenkvaliteten. Filtret rengör du genom att spola det med trädgårdsslangen eller liknande. På vintern bör du spola filtret i duschen för att undvika att filtret fryser.

Så småningom kommer filtret inte längre gå att rengöra ordentligt varpå du behöver köpa ett nytt. Vi erbjuder standardfilter till spabad från ledande tillverkare som du kan beställa direkt från hemsidan.

*OBS! Glöm inte att rengöra filterlocket med jämna mellanrum.

Kvartalsvis

För att optimera ditt spabads förutsättningar att hålla toppkvalitet i många år måste du genomföra en omfattande skötsel av hela spabadet en gång i kvartalet.

Vattnet i ditt spabad behöver bytas ut 3 till 4 gånger om året beroende på hur mycket du badar. Undvik att byta vatten på vintern så att badet inte fryser.

Felsök alla pumpar i systemet och dra åt muffarna om det behövs. Har en pump slutat fungera helt kan du beställa reservdelar till spabadet från oss.

Samtidigt som du tömmer badet på vatten rekommenderas det att du rengör alla slangar i systemet. Detta gör du enklast med en rörcleaner.

Årsvis

En gång om året bör du felsöka hela spabadet efter skador och läckage. Detta gör du med fördel samtidigt som du tömmer badet på vatten inför en kvartalskontroll.

Skötseltips för filter

Under åren i branschen har vi samlat på oss flera trick som dels underlättar skötseln av spabadet men som framför allt förlänger spabadets livslängd och kvaliteten på slitdelarna, det vill säga filter, termolock, packningar, med mera.

För det första rekommenderar vi att du har två filter till hands för då kan du använda det ena medan du rengör det andra. Och skulle ena filtret gå sönder har du alltid en reserv. För det andra ska du inte spola filtret med en högtryckstvätt utan istället använda trädgårdsslangen eller duschen som är mer skonsamt.

Viktigast av allt är att du följer våra skötselråd för rengöring samt de instruktioner som levereras med spabadet och kemikalierna.

Hur fungerar spabadets reningssystem?

När spabadet används och man badar i det måste man tillsätta kemikalier i vattnet, t.ex. klor eller brom som aktivt bryter ner organiskt avfall. Det nedbrutna avfallet transporteras genom systemet och hamnar i filtret. Därför är en stor del av skötsel och rengöring av spabad om kemikalier och att rengöra filtret.

Det är oerhört viktigt att tvätta spafiltret regelbundet eftersom ett igensatt filter till slut stoppar vattnet från att cirkulera i badet. Cirkulerar inte vattnet blir det driftstopp och det går inte värma badet. Då uppstår en risk att spabadet kan frysa om temperaturen ligger under nollan.

Det är svårt att säga hur ofta man bör rengöra filtret, men en tumregel för normal användning av spabadet kan vara 1-2 gånger i månaden. Ju oftare desto bättre.

Med allt det ur vägen återstår det nu bara för dig att njuta och bada!

Skötsel spabad

Vi har allt du behöver för skötsel av spabad

Pentland är en av Sveriges ledande återförsäljare av spabad och med många års erfarenhet från branschen har vi en bra förståelse för vad våra kunder behöver. Därför tillhandahåller vi inte endast spabad utan även alla tillbehör och reservdelar du kan tänkas behöva.

I vår webbutik hittar du de produkter du behöver för skötsel av ett spabad, nya delar om exempelvis din ciruklationspump slutat fungera. Om du upplever problem med ditt spabad och inte är säker på varför ber vi dig ta det försiktigt så att du inte skadar badet ytterligare. Vi uppmanar alla att ta kontakt med oss så fort som möjligt så kommer en av våra experter hjälpa dig med felsökning. Därefter kan de rekommendera en lämplig lösning.