• Nöjda kunder sedan 2005
  • Delbetala hos Svea
  • Alltid marknadens bästa priser

Skötsel av spabad

Det är absolut väsentligt att du tar hand om ditt spabad och underhåller det året runt. Mycket skötsel av spabad handlar om att använda kemikalier och rengöra både filter och cirkulationspumpen, men det finns en del andra faktorer att tänka på.

I följande guide kommer vi förklara hur man sköter sitt spabad enligt konstens alla regler.

Rutinunderhåll och skötsel av spabad

För att optimera ditt spabads livslängd och försäkra dig om att du kan njuta av din nya investering under många år framöver måste du underhålla badet omsorgsfullt. Initialt kan det kännas överväldigande att hålla koll på allt och därför är det bra om man sätter sig in i vattenkvalitet, spakemi och spabadets cirkulationssystem så snabbt man kan.

Och oroa dig inte – snart kommer du inse att det inte är särskilt komplicerat att underhålla ett spabad, framför allt inte om man håller sig till en bra rutin. Nedan har vi satt ihop ett exempel på hur en bra rutin för skötsel av spabad kan se ut över ett helt år.

Varje vecka

Följande åtgärder ska du genomföra minst en gång i veckan men gärna mer om du använder badet ofta.

Testa vattnets pH-värde samt mängden klor, brom eller aktivt syre (beroende på vilken kemikalie du använder). pH-värdet i ett spabad ska hållas på mellan 7,2 och 7,5 för att kemikalierna ska fungera optimalt. Ett för lågt pH-värde kan orsaka frätskador på de rostfria metalldelarna i badet.

Du bör även kontrollera vattennivån och justera den efter behov så att cirkulationspumpen kan arbeta som den ska.

Varannan vecka

Varannan vecka behöver du genomföra en något grundligare rengöring av spafiltret och cirkulationssystemet i samband med att du testar vattenkvaliteten. Filtret rengör du genom att spola det med trädgårdsslangen. På vintern bör du spola filtret i duschen för att undvika att filtret fryser.

Så småningom kommer filtret inte längre gå att rengöra ordentligt varpå du behöver köpa ett nytt. Vi erbjuder flera olika standardfilter till spabad från ledande tillverkare som du kan beställa direkt från hemsidan.

*OBS! Glöm inte att rengöra filterlocket med jämna mellanrum.

Kvartalsvis

För att optimera ditt spabads förutsättningar att hålla toppkvalitet i många år måste du genomföra en omfattande skötsel av hela spabadet en gång i kvartalet.

Vattnet i ditt spabad behöver bytas ut 3 till 4 gånger om året beroende på hur mycket du badar. Undvik att byta vatten på vintern så att badet inte fryser.

Felsök alla pumpar i systemet och dra åt muffarna om det behövs. Har en pump slutat fungera helt kan du beställa reservdelar till spabadet från oss.

Samtidigt som du tömmer badet på vatten rekommenderas det att du rengör alla slangar i systemet. Detta gör du enklast med en så kallad rörcleaner.

Årsvis

En gång om året bör du felsöka hela spabadet efter skador och läckage. Detta gör du med fördel samtidigt som du tömmer badet på vatten inför en kvartalskontroll.

Skötseltips för filter

Under åren i branschen har vi samlat på oss flera trick som dels underlättar skötseln av spabadet men som framför allt förlänger spabadets livslängd och kvaliteten på slitdelarna, dvs. filter, termolock, packningar, etc.

För det första rekommenderar vi att du har två filter till hands för då kan du använda det ena medan du rengör det andra. Och skulle ena filtret gå sönder har du alltid en reserv. För det andra ska du inte spola filtret med en högtryckstvätt utan istället använda trädgårdsslangen eller duschen som är mer skonsamt mot delen.

Viktigast av allt är däremot att du strikt följer våra skötselråd samt de instruktioner som levereras med spabadet och kemikalierna.

Hur fungerar spabadets reningssystem?

När spabadet används och man badar i det måste man tillsätta kemikalier i vattnet, t.ex. klor eller brom som aktivt bryter ner organiskt avfall. Det nedbrutna avfallet transporteras genom systemet och hamnar till slut i filtret, varför mycket av spabads skötsel handlar om kemikalier och att rengöra filtret.

Det är oerhört viktigt att man tvättar spafiltret regelbundet eftersom ett igensatt filter till slut stoppar vattnet från att cirkulera i badet. Cirkulerar inte vattnet får man driftstopp och man kan heller inte värma badet vilket innebär att spabadet kan frysa om temperaturen ligger under nollan.

Det är svårt att säga hur ofta man bör rengöra filtret, men en tumregel för normal användning av spabadet kan vara 1-2 gånger i månaden. Ju oftare desto bättre.

Med allt det ur vägen återstår det nu bara för dig att njuta och bada!