• Nöjda kunder sedan 2005
  • Delbetala hos Svea
  • Alltid marknadens bästa priser

Installera spabad – installation & placering

De flesta som beställer spabad från oss har redan funderat en hel del på var de ska installera sitt spabad. Dessa funderingar tenderar att fokusera på estetisk och praktisk placering, däremot är det många som glömmer att tänka på säkerheten när de installerar spabad.

Det är av yttersta vikt att ett spabad placeras korrekt för att det ska fungera som tilltänkt och för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen. Är du osäker på hur du installerar ditt spabad så hittar du alla svaren här. För mer generella frågor om ditt spabad hänvisar vi dig istället till våra Frågor och svar!

Säkerheten först när man installerar spabad

Prioritera alltid säkerheten när du installerar spabad samt även senare när du badar i det. Som alltid finns det risker med vatten och för vissa är riskerna med varmt vatten och spakemikalier extra höga. Därför uppmanar vi alla till extrem försiktighet vid bruk och installation av spabad. Tänk framför allt på att:

Lämna inga barn i närheten av spabadet utan uppsyn av vuxen.

Installera spabadet på en plats där det står plant och säkert.

Bada inte i vatten som är över 40 grader varmt.

Bada inte längre än rekommenderat (30 – 40 min åt gången) då det kan sänka blodtrycket och göra en tillfälligt svag.

Klor och brom kan utlösa allergier och utslag så bada inte om irritationer uppstår eller om du sedan innan vet med dig att du är allergisk.

Rengör spabadet ordentligt och regelbundet för att säkerställa att vattnet är rent och ofarligt att bada i.

Placering av spabad (enkelt att tömma spabad)

Placering är A och O när det kommer till spabad. Ett felplacerat spabad kan dels resultera i att det blir osäkert att använda och dels förstöra upplevelsen om man exempelvis stör utsikten. På grund av det är placering enormt viktigt när man köper ett spabad och därmed är det något du måste överväga innan du köper ett spabad.

Se till att spabadets alla 4 sidor är fria för åtkomst.

Alla 4 paneler på spabad är avtagbara så att man kan ta loss dem för underhåll

Taktisk placering – komfort om möjlighet att tömma spabad:

Tillgänglighet – är spabadet lättillgängligt? Går det att tömma vattnet där du tänker installera spabadet?

Utsikt – av uppenbara anledningar bör man, i den mån det går, placera sitt spabad med en fin utsikt.

Komfort – finns det tillgång till dusch, förvaring av handdukar, etc. i närheten av där du installerar ditt spabad?

Underlag spabad – läs mer om underlag till spabad i sektionen bredvid.

Att flytta ett spabad är inte något vi rekommenderar då det är tidskrävande och krångligt. Se istället till att du placerar ditt spabad på en bra plats redan från början.
En sak många glömmer är att fundera på om man har planer på att bygga om eller renovera på uteplatsen. Detta bör man så klart överväga när man placerar sitt spabad.

Tänk på underlag när du installerar spabad

Det är viktigt att man placerar sitt spabad på rätt underhåll så att man inte får en ojämn vattennivå eller skadar utsidan av badet. Underlaget påverkar med andra ord både säkerheten, spabadets livslängd och din komfort.

Det är absolut nödvändigt att underlaget är helt plant. En vattenlinje som inte är rak är för det första inte snyggt och för de andra kan de sänka cirkulationspumpens prestanda.

Pentlands spabad har en helgjuten botten vilket gör att vikten fördelas jämnt över en större yta för optimal stabilitet.

För den bästa spabadsplaceringen föreslår vi att man gräver ut 30 till 40 cm som man fyller med ett bärlager och packar ordentligt så att man inte får sättningar. Lägg sedan i en markisoleringsskiva och installera spabadet ovan på den.

Man kan även gjuta en betongplatta som underlag till spabad, fast det är lite överkurs och inte nödvändigt. Ett plant och stadigt underlag till spabadet räcker gott och väl.

Ha gärna plattor eller trätrall runt badet för att minimera risken att få med smuts när man kliver i badet.

Man bör tänka på att vattnet ska kunna ta vägen någonstans när spabadet töms. Tömning kan göras med en trädgårdsslang via anslutning på spabadets utsida. Lättast är det däremot att tömma spabadet med en liten dränkbar pump.

Elektrisk installation av spabad – koppla in spabad

OBS! Den elektriska installationen av ditt spabad (koppla in spabad) måste ovillkorligen utföras av en auktoriserad elektriker; av samma anledning som man inte kan renovera badrum utan certifierad elektriker och/eller VVS:are! Vidare måste en jordfelsbrytare kopplas in på den ingående kabeln till spabadet. Under inga omständigheter ska du slå på spabadet innan du har fyllt det med vatten!

Innan du installerar ditt spabad och aktivera det måste det vara tillräckligt med vatten i spabadet.

Installationen är en så kallad fast installation.

Våra spabad kopplas in på 3 faser, 16A. På så sätt belastas elnätet jämnare och du slipper oftast gå upp i säkringsstorlek och därmed inte heller öka den fasta avgiften.

Se den tillhörande manualen för respektive spabad för fullständig instruktion och ta alltid hjälp av en elektriker.

Slutför den elektriska kopplingen

Ta av panelen framför kopplingsdosan till vilken kabel ska dras.

Borra ett hål för kabeln i bottenplattan. Hålet kan du borra var som helst på badet längst ut mot den rostfria profilen.

Dra sedan kabeln bort till kopplingsdosan längst med den yttre rostfria profilen.

Starta spabadet

Installera och placera spabad

Rengör spabadet på insidan med en fuktig handduk och avlägsna smuts, partiklar och orenheter.

Kontrollera att dräneringsventilen är stängd samt att övriga andra ventiler (röda handtag) är öppna.

Montera på filtret som sitter lättåtkomligt under vattenfallsluckan.

Fyll på vatten i filterluckan under vattenfallslocket. OBS! Slå inte på elen innan du fyllt på vatten!

Slå på elen, ställ in klockan och sätt temperaturen till önskad nivå. Spabadet kommer nu starta och temperaturen kommer stiga 1-2 grader i timmen om du har locket på.

Efter ett par dagar bör du ta av panelsidorna och kontrollera att det inte droppar vatten någonstans eller att du fått läckage. Dra åt rörkopplingar vid behov.

Tillsätt kemikalier enligt separata instruktioner och behov. Vi har skapat en guide till spakemikalier där du också kan beställa de produkter du behöver.

När vattnet har nått den önskade temperaturen ska du testa vattnet igen för att kontrollera att alla nivåer stämmer. Därefter är du äntligen redo att inviga ditt nya spabad!